2. ВСЕ ПРО МЕЛАНІН

 2.1. МЕЛАНІН В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ 

Меланіни – нерозчинні полімери, продукти окисних перетворень амінокислоти тирозину.
У людини існують три основні типи меланінів: еумеланіни, феомеланіни та нейромеланіни. Еумеланіни зустрічаються найчастіше; можуть мати коричневе або чорне забарвлення. Феомеланіни мають червоне забарвлення, вони надають характерного рожевого або червоного кольору губам, соскам, статевим органам. Волосся, що містить феомеланін, матиме рудий колір.
Нейромеланін виявляється в мозку в чорній субстанції Substantia nigra, яка є скупченням нервових клітин. Клітини цієї субстанції багаті на нейромеланін, який і надає їй характерного темного кольору. Функції їх досі невідомі. За сучасними уявленнями пігмент має антиоксидантну властивість. Було встановлено, що при хворобі Паркінсона у головному мозку відбувається активне зниження концентрації дофамінегричних нейронів, нейромеланіну. У результаті простежується зв'язок розвитку цього захворювання з нейродеградацією пігменту у мозку.
Меланін в організмі людини міститься в шкірі, волосяних фолікулах, у головному та спинному мозку, мозковій речовині надниркових залоз, райдужній оболонці ока та внутрішньому вусі.
Меланін захищає людину від сонячного удару, ультрафіолетового, рентгенівського та гамма-випромінювання. Меланін, розташований у шкірі людини, перешкоджає проникненню радіації та пошкодженню чутливих внутрішніх структур.
Меланоцити – клітини, що синтезують меланін. Під час впливу на шкіру ультрафіолетового випромінювання кількість меланоцитів збільшується. Показово, що в осіб негроїдної раси кількість меланоцитів практично не відрізняється від білошкірих людей.
Внаслідок повторної стимуляції меланоцитів ультрафіолетом виникає гіперпігментація (засмага) шкіри.
Колір шкіри різний у різних груп народів Землі, і цьому заснована расова класифікація. Топографічні відмінності у кольорі шкіри пов'язані з різною інтенсивністю ультрафіолетового випромінювання: темношкірі народи населяють регіони Землі з високим рівнем ультрафіолетової радіації, тоді як у помірному поясі колір шкіри у населення світліший. Більше смаглявий колір шкіри у народів арктичного поясу пояснюється тим, що в зимовий час інтенсивність ультрафіолетового випромінювання в цьому регіоні дуже висока.
Процес утворення меланіну в організмі людини докладно описано професором біохімії із Франції – Жаком Крю, професором з Німеччини – Кустером та радянським доктором – Можаром Б. С.
Захищаючи клітини епідермісу від мутагенного впливу ультрафіолетових променів, меланін опосередковано захищає його від виникнення злоякісних пухлин. Також захисну дію меланіни надають при інфрачервоному та рентгенівському випромінюванні
Також меланін оберігає ДНК інформацію від мутагенного впливу сонячних променів. Тому пігмент розташовується біля ядра клітини і служить протектором, який відбиває та поглинає сонячні промені.
Нестача меланіну в органах і тканинах може призводити до таких патологій, як хвороба Паркінсона, вітіліго, альбінізм та ін.
Надмірне навантаження на меланоцити і шкіру в цілому сонячним світлом і ультрафіолетовими променями веде до перенапруги, а потім і зриву бар'єрно-захисних властивостей меланогенезу, порушення міжклітинних взаємодій у шкірі, мутацій генома клітин шкіри і в результаті - до передчасного старіння шкіри.
Меланіни природного мікробного, рослинного та тваринного походження, нерозчинні у воді, постійно надходять в організм людини з різними продуктами харчування. Багатовіковий досвід людства показує, що такі речовини безпечні як харчові продукти. Досить відзначити, що вони є складовою шоколаду, гречки, чорного хліба, чорних грибів, напоїв типу кока-кола та інших.
Стимулюють утворення меланінів вітаміни В1 та В2.

2.2. ФУНКЦІЯ МЕЛАНІНІВ (3 ПЛЮСИ)
Давайте розберемося у корисних функціях меланінів, щоб краще розуміти, що це таке:
1. Пігменти підтримують бар'єрно-захисні функції шкіри. Вони поглинають ультрафіолет, зв'язують катіони, аніони, хелатують (захоплюють, пов'язують) прооксидантні іони металів (марганець, хром, мідь, ртуть, свинець). При поглинанні світла під впливом даного пігменту енергія частково перетворюється на тепло, частково витрачається на фотохімічні реакції.
2. Крім оптичного захисту, вони пригнічують дію вільнорадикальних реакцій у клітинах, надають антиоксидантну дію. Вони дезактивують вільні радикали, які утворюються після опромінення іонізуючим, ультрафіолетовим випромінюванням.
3. Пігменти беруть участь у ліквідації впливу стресу, є складовою імунітету. Меланін заспокійливо діє на нервову систему і є речовиною, що підвищує настрій, самопочуття, здатне підняти життєвий тонус.

2.3. ВЛАСТИВОСТІ МЕЛАНІНІВ
Особливі властивості меланінів, які роблять їх схожими на молекулярні сита та іонообмінні смоли, їх висока електронно-акцепторна здатність, наявність стабільних вільних радикалів у високих концентраціях та яскраво виражені напівпровідникові властивості дозволяють успішно використовувати меланіни в медицині.
Завдяки особливостям меланінів, які роблять їх схожими на молекулярні сита та йонообмінні смоли, здатності зворотно окислюватися та відновлюватися – забезпечується захист організму від агресивного зовнішнього середовища. Меланін є одним із найпотужніших антиоксидантів (концентрація парамагнітних центрів 8⋅1024 спін/г).
Меланін сорбує, хелатує важкі метали, різко обмежуючи їх токсичну активність, захоплює також різноманітні токсичні продукти, метаболіти та фармакологічні препарати.
Молекулі меланіну здатні ефективно проводити ключові процеси кліткового метаболізму. Їм відводиться роль універсальних протекторів під час впливу на клітину фізико-хімічних факторів мутогенного та канцерогенного походження. Всі ці дивовижні якості роблять меланіни дуже привабливими для використання їх як основних діючих субстанцій фармацевтичних препаратів.
Крім того, меланіни, що найголовніше, є природними ефекторами і тому мають високу спорідненість до основних метаболічних систем клітини.
Захисна дія меланіну від іонізуючої радіації переконливо доведена численними експерементальними роботами.
Є підтвердження можливості меланіну знижувати накопичення радіонуклідів в організмі. Меланін можна використовувати як лікувальний та радіопротекторний засіб при променевих ураженнях.
Радіозахисний ефект меланіну, виділеного з грибка Gliocephalotrichum був відзначений дослідниками у 2012 р і визначений як радіопротектор, що модулює імунну систему та підвищує виживання, що запобігає окислювальному стресу. Було з’ясовано, що найкращі ефекти досягаються при використанні меланіну у розчиненому вигляді.
У пігментній оболонці ока присутність меланіну перешкоджає багаторазовому внутрішньому відображенню світла та захищає світлочутливі клітини сітківки, зорові пігменти від атаки активних форм кисню, знебарвлення та руйнування.
До захисних ефектів меланіну відноситься і його деяка здатність перешкоджати у певному обсязі розсіюванню тепла, що міститься в організмі. Тому люди з підвищеною пігментацією шкіри менше страждають від холоду, ніж альбіноси.
Меланіни здатні легко адаптуватися до систем транспорту через клітинну мембрану. Крім того, під час використання натуральних компонентів не порушується регулювання клітинного метаболізму.

2.4. ВЛАСТИВОСТІ РОСЛИННОГО МЕЛАНІНУ
Процес утворення меланіну у рослин докладно описно професорами біохімії – Ендрюсом та Прідамом. А у грибів – група вчених під керівництвом Н. Н. Жданової.
Рослинний меланін є одним із найпотужніших антиоксидантів (концентрація парамагнітних центрів 6-9,8*1019 спін/г).
Розчинні форми меланіну за умови потрапляння в організм можуть виконувати транспортну функцію, що сприяє перенесенню важливих метаболітів. Зокрема, привертає увагу здатність меланіну долати гематоенцефалічний бар'єр, транспортуючи речовини, які не здатні переходити через цей бар'єр самостійно.
Природні меланіни мають високу специфічність до окремих систем клітинного обміну і здатні легко адаптуватися до систем транспорту через клітинну мембрану. Крім того, при використанні натуральних компонентів не порушується регулювання клітинного метаболізму.
Колектив авторів Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України у зоні впливу аварії на ЧАЕС (м.Чорнобиль) вивчали захисну дію від радіації шляхом застосування меланіну грибного походження.
Згідно з дослідженнями Мосе І. Б. та ін. (Інститут генетики та цитології НАН Білорусі, Мінськ), Жаворонков Л. П. та ін. (Медичний радіологічний науковий центр РАМН, Обнінськ) меланін є унікальною основою засобу профілактики генетичних та онтогенетичних наслідків опромінення. Особлива цінність досліджень названих вчених у тому, що досліди проводили in vivo. Меланін знижує накопичення радіонуклідів в організмі (активний сорбент урану та трансуранових елементів).

2.5. ТЕРАПЕВТИЧНА ДІЯ МЕЛАНІНУ
Натуральний меланін із гриба чага та Nadsoniella nigra [146]; має такі властивості:

• антиоксидант [4, 30, 31, 33, 42, 43, 58, 62, 66, 68, 75, 93, 94, 100, 101, 102, 111, 113, 127, 133, 137, 138];
• детокс- виводить з організму важкі метали та токсини [115, 119, 120, 131];
• антимутагенна дія [38, 104, 105, 111, 115, 134];
• захищає ДНК клітин від вільних радикалів [3, 100, 101, 102, 115, 117, 123, 126, 130, 134];
• онкопротектор - меланін може гальмувати розвиток ракової пухлини та запобігати поширенню метастаз [4, 19, 23, 25, 26, 27, 29, 34, 45, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 61, 66, 67, 72, 74, 79, 81, 86, 90, 91, 111, 119, 130, 131, 132, 133, 138];
• фотопротектор [97, 98, 99, 115, 123, 129];
• радіопротектор, у тому числі при променевій терапії [90, 97, 98, 99, 115, 121, 122, 123, 127];
• стрес-протектор [103, 115, 116, 135,136, 145];
• адаптоген [123, 127];
• нейропротектор – під час лікування інсульту водорозчинний меланін позитивно впливає на самопочуття хворого [115, 126, 127, 130, 136];
• загальнозміцнюючий засіб [123, 127, 130, 131];
• підвищує розумову та фізичну працездатність [35, 87, 124, 130];
• посилює імунний захист організму [70, 78, 111, 127, 131];
• нормалізує гематологічний статус [123, 126, 130, 131];
• антидіабетична активність – здатний регулювати перепади цукру в крові [1, 53, 76, 89, 130];
• гіпоглікемічна властивість [9, 32, 45, 54, 69, 76, 80, 86, 130];
• гепатопротекторна дія - використовується для нормалізації роботи печінки та підшлункової залози [8, 40, 145];
• виражені гастропротективні властивості - усуває виразкову хворобу шлунка [123, 130, 131];
• має власний аналгетичний ефект [100, 111, 129, 131];
• підвищує проникність тканин для лікарських та косметичних препаратів - «провідник діючих речовин» [100];
• регенеративне: активізує фактор росту ендотелію, сприяє відновленню ендотелію судин, відповідно до швидкого загоєння ранових поверхонь [93, 100, 129, 130,140];
• має заспокійливу дію при запальних та алергічних реакціях шкіри [39, 85, 125];
• протинабрякове [100, 130];
• протизапальне [4, 28, 41, 61, 65, 77, 100, 111, 130];
• місцева протизапальна дія, у тому числі у стоматології при запаленні пародонту [2, 4, 6, 15, 18, 93, 117, 118, 130];
• спазмолітична властивість [111, 130];
• натуральний пребіотик та пробіотик [110, 128, 142];
• відновлює мікробіоценоз піхви [10];
• власна зволожуюча дія [125];
• противірусне: діє на віруси – грипу А (H3N2), птахів (H5N1), простого герпесу 1 та 2 типу, ВПЛ, ВІЛ-1, осповакцини [14, 17, 21, 71, 73, 96, 109, 111, 126, 130, 141];
• антимікробне [24, 109, 130];
• антибактеріальне [143];
• протигрибкова дія [110, 130];
• не мають кумулятивних властивостей [115, 127, 139];
• не токсичний [9, 111, 116, 123, 127];

 

ПОСИЛАННЯ НА ДОСЛІДЖЕННЯ:
1. Аляутдін Р.М., Кабацька Г.І., Романов Б.К., Сергєєв А.В., Шашкіна М.Я. "Чаговіт" при цукровому діабеті II типу - Вісник нових медичних технологій 2009, 16, 4, 169-170.
2. Артем'єва І.А., Галченко М.В., Аксьонова Г.І., Зюбр Т.П., Леонченко Є.Б. Лікування глосалгії магнітним іммобілізованим препаратом чаги на тлі захворювань шлунково-кишкового тракту - Бюлетень Східно-Сибірського Наукового Центру Сибірського Відділення Російської Академії Медичних Наук 2006, 5, 25-26.
3. Бабицька В.Г., Щерба В.В., Іконнікова Н.В. Меланінові комплекси гриба Inonotus obliquus - Прикл. біохім. мікробіол. 2000 липень-серпень, 439-444.
4. Баландайкін М.Е. Хімічна структура та лікувальні властивості чаги Фармація 2013, 5, 52-55.
5. Бурмасова М.А., Сисоєва М.А. Склад речовин бутанольного екстракту з меланіну чаги – Хімія рослинної сировини 2012, 1, 149152.
6. Галченко В.М., Артем'єва І.А., Аксьонова Г.І., Зюбр Т.П., Васильєв І.Б. Результати лікування активної форми ерозії твердих тканин зуба сухим екстрактом чаги та іммобілізованим магнітним гелем – Бюлетень Східно-Сибірського Наукового Центру Сибірського Відділення Російської Академії Медичних Наук 2006, 5, 50-51.
7. Жукович Є.М., Семенова М.Ю., Шарікова Л.А., Прибуткова Т.Ф. Тетрациклічні тритерпени чаги, Inonotus obliquus (pers.) Pil., що росте в Росії - Хіміко-фармацевтичний журнал 2010, 44, 9, 28-29.
8. Іванова Г.А., Сисоєва М.А., Зобов В.В. Гепатопротекторні властивості меланінів чаги - Бутлерівські повідомлення 2013, 35, 9, 84-89.
9. Кароматов І. Дж. Прості лікарські засоби Бухара "Дурдона" 2012.
10. Кузьмич Р.Г., Мирончик С.В., Ятусевич Д.С., Касьянова Є.С. Профілактична ефективність фітопрепарату «дягіль-чага» при гіперплазії ендометрію у собак – Вчені записки закладу освіти «Вітебська Ордена «Знак Пошани» Державна Академія Ветеринарної Медицини» – 2010, 46, 2, 35-38.
11. Ловкова М.Я., Рабінович А.М. та ін Чому рослини лікують М., Наука 1990.
12. Нікітіна С.А., Хабібрахманова В.Р., Сисоєва М.А., Носова Ф.Ф. Дослідження меланіну чаги. ІІ. Склад фракції вуглеводнів – Хіміко-фармацевтичний журнал 2015, 49, 8, 29-31.
13. Нікітіна С.А., Хабібрахманова В.Р., Сисоєва М.А. Дослідження меланіну чаги. I. Ліпофільні речовини меланіну чаги – Хімія рослинної сировини 2014, 3, 185-191.
14. Полковнікова М.В., Носік Н.Н., Гараєв Т.М., Кондрашина Н.Г., Фіногенова М.П., Шибнєв В.А. Вивчення антигерпетичної активності гриба чага (Inonotus obliquus) виявлених у клітинах Vero, інфікованих вірусом herpes simplex – Питання вірусології 2014, 59, 2, 45-48.
15. Сатбаєва Е.М., Досжанова Б.А., Сейталієва А.М., Аміркулова М.К., Пічхадзе Г.М. Фармакологічне обґрунтування перспективності вивчення нового стоматологічного гелю на основі CO 2-екстракту евкаліпту та настойки чаги – Хіміко-фармацевтичний журнал 2015, 49, 6, 43-46.
16. Сліжов Ю.Г., Хасанов В.В., Чумаков А.А. Хімічний склад компонентів водно-парового дистиляту та екстрактів, отриманих із застосуванням органічних розчинників із сировини гриба чаги – Хімія рослинної сировини 2015, 2, 149-153.
17. Стібнєв В.А., Гараєв Т.М., Фіногенова М.П., Калніна Л.Б., Носік Д.М. Противірусна активність водного екстракту березового гриба Inonotus obliquus проти вірусу імунодефіциту людини – Питання вірусології 2015, 60(2), 35-38.
18. Федіна Т.П., Балабанова Р.М., Сорочка В.І., Сальникова Т.С. Чи ефективний крем «чага» для усунення болю при остеоартрозі периферичних суглобів? – Науково-практична ревматологія 2007, 1, 87-90.
19. Федосєєва Г.М. Про застосування чаги в медичній практиці – Сибірський медичний журнал (м. Іркутськ) 2004, 49, 8, 66-69.
20. Філіппова Є.І., Кабанов А.С., Скарнович М.О., Мазурков О.Ю., Теплякова Т.В., Косогова Т.А., Макаревич Є.В., Ібрагімова Ж.Б., Трошкова Г.П., Шишкіна Л.М., Мазуркова Н.А. Екстракти базидіальних грибів пригнічують репродукцію вірусу грипу птахів a(H5N1) в експериментах in vitro та in vivo - Сучасні проблеми науки та освіти 2013, 5, 475
21. Філіппова Є.І., Мазуркова Н.А., Кабанов А.С., Теплякова Т.В., Ібрагімова Ж.Б., Макаревич Є.В., Мазурков О.Ю., Шишкіна Л.М. Противірусні властивості водних екстрактів, виділених з вищих базидіоміцетів, щодо пандемічного вірусу грипу а(H1N1)2009 – Сучасні проблеми науки та освіти 2013, 2, 413.
22. Хабібрахманова В.Р., Нікітіна С.А., Сисоєва М.А. Дослідження золю водних витягів чаги. XIV. Кількісний та якісний склад ліпідних речовин водного вилучення чаги – Вісник Казанського Технологічного Університету 2012, 15, 18, 217219.
23. Хасанов В.В., Сліжов Ю.Г., Чумаков А.А., Бажин С.В. Аналіз складу та властивостей сировини березового гриба чаги, Inonotus obliquus (pers.) Pilat, зібраної в Томській області – Хімія рослинної сировини 2015, 2, 43-48.
24. Шаріков А.М. Гриб чага Inonotus obliquus: антибіотична активність метаболітів - Сучасні наукомісткі технології, 2010, 8, 167-168.
25. Шашкіна М.Я., Шашкін П.Н., Сергєєв А.В. Чага в онкології – Російський біотерапевтичний журнал 2005, 4, 4, 59-72.
26. Burczyk J., Gawron A., Slotwinska M., Smietana B., Terminska K. Antimitotic activity of aqueous extracts of Inonotus obliquus - Boll. Чим. Farm. 1996, May, 135 (5), 306-309.
27. Chen Y., Huang Y., Cui Z., Liu J. Purification, characterization and biological activity of novel polysaccharide from Inonotus obliquus - Int. J. Biol. Macromol. 2015, Aug., 79, 587-594.
28. Choi S.Y., Hur S.J., An C.S., Jeon Y.H., Jeoung Y.J., Bak J.P., Lim B.O. Anti-inflammatory ефекти Inonotus obliquus in colitis induced by dextran sodium sulfate - J. Biomed. Biotechnol. 2010, 2010, 943516.
29. Chung MJ, Chung CK, Jeong Y., Ham S.S. Anticancer активності субфракцій, що містять purple compounds of Chaga mushroom (Inonotus obliquus) extract in human cancer cells and in Balbc/c mice bearing Sarcoma-180 cells - Nutr. Res. Pract. 2010, Jun., 4 (3), 177-182.
30. Cui Y., Kim D.S., Park K.C. Antioxidant ефект Inonotus obliquus - J. Ethnopharmacol. 2005, Jan., 4, 96 (1-2), 79-85.
31. Debnath T., Park S.R., Kim da H., Jo J.E., Lim B.O. Anti-oxidant and anti-inflammatory activities of Inonotus obliquus and germina-ted brown rice extracts - Molecules 2013, Aug 2, 18(8), 9293-9304.
32. Diao B.Z., Jin W.R., Yu X.J. Protective Effect of Polysac-charides from Inonotus obliquus on Streptozotocin-Induced Diabetic Symp-toms and Their Potential Mechanisms in Rats - Evid. Based Complement. Alternat. Med. 2014, 2014, 841496.
33. Du X., Mu H., Zhou S., Zhang Y., Zhu X. Chemical analysis and antioxidant activity of polysaccharides extracted from Inonotus obliquus sclerotia - Int. J. Biol. Macromol. 2013, Nov., 62, 691-696.
34. Fan L., Ding S., Ai L., Deng K. Antitumor and immune-modulatory activity of water-soluble poly-saccharide from Inonotus obliquus - Carbohydr. Polym. 2012, Oct 1, 90(2), 870-874.
35. Giridharan V.V., Thandavarayan R.A., Konishi T. Amelioration of scopolamine induced cognitive dysfunction and oxidative stress by Inonotus obliquus - a medicinal mushroom - Food. Funct. 2011, Jun., 2(6), 320-327.
36. Glamočlija J., Ćirić A., Nikolić M., Fernandes Â., Barros L., Calhelha R.C., Ferreira I.C., Soković M., van Griensven L.J. Chemical characterization and biological activity of Chaga (Inonotus obliquus), a medicinal «mushroom» - J. Ethnopharmacol. 2015, Mar 13, 162, 323-332.
37. Gunjima K., Tomiyama R., Takakura K., Yamada T., Hashida K., Nakamura Y., Konishi T., Matsugo S., Hori O. 3,4-dihydroxy-benzalacetone protects against Parkinson’s disease-related neurotoxin 6-OHDA through Akt/Nrf2/glutathione pathway - J. Cell. Biochem. 2014, Jan., 115(1), 151-160.
38. Ham S.S., Kim S.H., Moon S.Y., Chung M.J., Cui C.B., Han E.K., Chung C.K., Choe M. Antimuta-genic effects of subfractions of Chaga mushroom (Inonotus obliquus) extract - Mutat. Res. 2009, Jan 10, 672(1), 55-59.
39. Harikrishnan R., Balasundaram C., Heo M.S. Inonotus obliquus containing diet enhances the innate immune mechanism and disease resistance in olive flounder Paralichythys olivaceus against Uronema marinum - Fish. Shellfish. Immunol. 2012, Jun., 32(6), 1148-1154.
40. Hong K.B., Noh D.O., Park Y., Suh H.J. Hepatoprotective Activity of Water Extracts from Chaga Medicinal Mushroom, Inonotus obliquus (Higher Basidiomycetes) Against Tert-Butyl Hydroperoxide-Induced Oxidative Liver Injury in Primary Cultured Rat Hepatocytes - Int. J. Med. Mushrooms. 2015, 17(11), 1069-1076.
41. Hu H., Zhang Z., Lei Z., Yang Y., Sugiura N. Comparative study of antioxidant activity and anti-proliferative effect of hot water and ethanol extracts from the mushroom Inonotus obliquus - J. Biosci. Bioeng. 2009, Jan., 107(1), 42-48.
42. Hu Y., Sheng Y., Yu M., Li K., Ren G., Xu X., Qu J. Antioxidant activity of Inonotus obliquus polysaccharide and its amelioration for chronic pancreatitis in mice - Int. J. Biol. Macromol. 2016, Jun., 87, 348-356.
43. Huang S.Q., Ding S., Fan L. Antioxidant activities of five polysaccharides from Inonotus obliquus - Int. J. Biol. Macromol. 2012, Jun 1, 50(5), 1183-1187.
44. Hyun K.W., Jeong S.C., Lee D.H., Park J.S., Lee J.S. Isolation and characterization of a novel platelet aggregation inhibitory peptide from the medicinal mushroom, Inonotus obliquus - Peptides 2006, Jun., 27(6), 1173-1178.
45. Jiang О.Р., Don Y., Feng Y.J., Bondartseva M.A., Gao T.H., Chen F.M. The anti-tumor activity and MDR reversal properties of constituents from Inoxotus obliquus – Мікологія та фітопатологія - 2007, 41, 5, 455460.
46. Kang J.H., Jang J.E., Mishra S.K., Lee H.J., Nho C.W., Shin D., Jin M., Kim M.K., Choi C., Oh S.H. Ergosterol peroxide from Chaga mushroom (Inonotus obliquus) exhibits anti-cancer activity by downregulation of the β-catenin pathway in colorectal cancer - J. Ethnopharmacol. 2015, Sep 15, 173, 303-312.
47. Kim J.H., Sung N.Y., Kwon S.K., Srinivasan P., Song B.S., Choi J.I., Yoon Y., Kim J.K., Byun M.W., Kim M.R., Lee J.W. Gamma-irradiation improves the color and antioxidant properties of Chaga mushroom (Inonotus obliquus) extract - J. Med. Food. 2009, Dec., 12(6), 1343-1347.
48. Kim Y.O., Han S.B., Lee H.W., Ahn H.J., Yoon Y.D., Jung J.K., Kim H.M., Shin C.S. Immunostimulating effect of the endo-polysaccharide produced by submerged culture of Inonotus obliquus - Life Sci. 2005 Sep., 23, 77(19), 2438-2456.
49. Kim Y.O., Park H.W., Kim J.H., Lee J.Y., Moon S.H., Shin C.S. Anti-cancer effect and structural characterization of endo-polysaccharide from cultivated mycelia of Inonotus obliquus - Life Sci. 2006, May, 30, 79(1), 72-80.
50. Kuriyama I., Nakajima Y., Nishida H., Konishi T., Takeuchi T., Sugawara F., Yoshida H., Mizushina Y. Inhibitory effects of low molecular weight polyphenolics from Inonotus obliquus on human DNA topoisomerase activity and cancer cell proliferation - Mol. Med. Rep. 2013, Aug., 8(2), 535-542.
51. Lee H.S., Kim E.J., Kim S.H. Ethanol extract of Innotus obliquus (Chaga mushroom) induces G1 cell cycle arrest in HT-29 human colon cancer cells - Nutr. Res. Pract. 2015, Apr., 9(2), 111-116.
52. Lee I.K., Yun B.S. Styrylpyrone-class compounds from medicinal fungi Phellinus and Inonotus spp., and their medicinal importance - J. Antibiot. (Tokyo). 2011, May, 64(5), 349-359.
53. Lee J.H., Hyun C.K. Insulin-sensitizing and beneficial lipidmetabolic effects of the water-soluble melanin complex extracted from Inonotus obliquus - Phytother. Res. 2014, Sep., 28(9), 1320-1328.
54. Lee K.R., Lee J.S., Kim Y.R., Song I.G., Hong E.K. Polysaccharide from Inonotus obliquus inhibits migration and invasion in B16-F10 cells by suppressing MMP-2 and MMP-9 via downregulation of NF-κB signaling pathway - Oncol. Rep. 2014, May, 31(5), 2447-2453.
55. Lee K.R., Lee J.S., Song J.E., Ha S.J., Hong E.K. Inonotus obliquus-derived polysaccharide inhibits the migration and invasion of human non-small cell lung carcinoma cells via suppression of MMP-2 and MMP-9 - Int. J. Oncol. 2014, Dec., 45(6), 2533-2540.
56. Lee S.H., Hwang H.S., Yun J.W. Antitumor activity of water extract of a mushroom, Inonotus ob-liquus, against HT-29 human colon cancer cells - Phytother. Res. 2009, Dec., 23(12), 1784-1789.
57. Lemieszek M.K., Langner E., Kaczor J., Kandefer-Szerszeń M., Sanecka B., Mazurkiewicz W., Rzeski W. Anticancer effects of fraction isolated from fruiting bodies of Chaga medicinal mushroom, Inonotus obliquus(Pers.:Fr.) Pilát (Aphyllophoromycetideae): in vitro studies - Int. J. Med. Mushrooms. 2011, 13(2), 131-143.
58. Liang L., Zhang Z., Wang H. Antioxidant activities of extracts and subfractions from Inonotus Obliquus - Int. J. Food Sci. Nutr. 2009, 60 Suppl 2, 175-184.
59. Liu C., Zhao C., Pan H.H., Kang J., Yu X.T., Wang H.Q., Li B.M., Xie Y.Z., Chen R.Y. Chemical constituents from Inonotus obliquus and their biological activities - J. Nat. Prod. 2014, Jan 24, 77(1), 35-41.
60. Lu X., Chen H., Dong P., Fu L., Zhang X. Phytochemical characteristics and hypoglycaemic activity of fraction from mushroom Inonotus obliquus - J. Sci. Food Agric. 2010, Jan 30, 90(2), 276-280.
61. Ma L., Chen H., Dong P., Lu X. Anti-inflammatory and anticancer activities of extracts and compounds from the mushroom Inonotus obliquus - Food Chem. 2013, Aug 15, 139(1-4), 503-508.
62. Ma L., Chen H., Zhang Y., Zhang N., Fu L. Chemical modification and antioxidant activities of polysaccharide from mushroom Inonotus obliquus - Carbohydr. Polym. 2012, Jun 20, 89(2), 371-378.
63. Mazurkiewicz W. Analysis of aqueous extract of Inonotus obliquus - Acta Pol. Pharm. 2006, Nov-Dec., 63(6), 497-501.
64. Mazurkiewicz W., Rydel K., Pogocki D., Lemieszek M.K., Langner E., Rzeski W. Separation of an aqueous extract Inonotus obliquus (Chaga). A novel look at the efficiency of its influence on proliferation of A549 human lung carcinoma cells - Acta. Pol. Pharm. 2010, Jul-Aug., 67(4), 397-406.
65. Mishra S.K., Kang J.H., Kim D.K., Oh S.H., Kim M.K. Orally administered aqueous extract of Inonotus obliquus ameliorates acute inflammation in dextran sulfate sodium (DSS)-induced colitis in mice - J. Ethnopharmacol.2012, Sep 28, 143(2), 524-532.
66. Mu H., Zhang A., Zhang W., Cui G., Wang S., Duan J. Antioxidative Properties of Crude Polysaccharides from Inonotus obliquus - Int. J. Mol. Sci. 2012, 13(7), 9194-9206.
67. Nakajima Y., Nishida H., Matsugo S., Konishi T. Cancer cell cytotoxicity of extracts and small phenolic compounds from Chaga [Inonotus obliquus (persoon) Pilat] - J. Med. Food. 2009, Jun., 12(3), 501507.
68. Nakajima Y., Sato Y., Konishi T. Antioxidant small phenolic ingredients in Inonotus obliquus (persoon) Pilat (Chaga) - Chem. Pharm. Bull (Tokyo). 2007, Aug., 55(8), 1222-1226.
69. Ning X., Luo Q., Li C., Ding Z., Pang J., Zhao C. Inhibitory effects of a polysaccharide extract from the Chaga medicinal mushroom, Inonotus obliquus (higher Basidiomycetes), on the proliferation of human neurogliocytoma cells - Int. J. Med. Mushrooms 2014,16(1), 29-36.
70. Niu H., Song D., Mu H., Zhang W., Sun F., Duan J. Investigation of three lignin complexes with antioxidant and immunological capacities from Inonotus obliquus - Int. J. Biol. Macromol. 2016, May, 86, 587-593.
71. Pan H.H., Yu X.T., Li T., Wu H.L., Jiao C.W., Cai M.H., Li X.M., Xie Y.Z., Wang Y., Peng T. Aqueous extract from a Chaga medicinal mushroom, Inonotus obliquus (higher Basidiomycetes), prevents herpes simplex virus entry through inhibition of viral-induced membrane fusion - Int. J. Med. Mushrooms 2013, 15(1), 29-38.
72. Ríos J.L., Andújar I., Recio M.C., Giner R.M. Lanostanoids from fungi: a group of potential anticancer compounds - J. Nat. Prod. 2012, Nov 26, 75(11), 2016-2044.
73. Shibnev V.A., Mishin D.V., Garaev T.M., Finogenova N.P., Botikov A.G., Deryabin P.G. Antiviral activity of Inonotus obliquus fungus extract towards infection caused by hepatitis C virus in cell cultures - Bull. Exp. Biol. Med. 2011, Sep., 151(5), 612-614.
74. Song F.Q., Liu Y., Kong X.S., Chang W., Song G. Progress on understanding the anticancer mechanisms of medicinal mushroom: inonotus obliquus - Asian. Pac. J. Cancer. Prev. 2013, 14(3), 1571-1578.
75. Song Y., Hui J., Kou W., Xin R., Jia F., Wang N., Hu F., Zhang H., Liu H. Identification of Inonotus obliquus and analysis of antioxidation and antitumor activities of polysaccharides - Curr. Micro-biol. 2008, Nov., 57(5), 454-462.
76. Sun J.E., Ao Z.H., Lu Z.M., Xu H.Y., Zhang X.M., Dou W.F., Xu Z.H. Antihyperglycemic and antili-pidperoxidative effects of dry matter of culture broth of Inonotus obliquus in submerged culture on normal and alloxan-diabetes mice - J. Ethnopharmacol. 2008, Jun 19, 118(1), 7-13.
77. Van Q., Nayak B.N., Reimer M., Jones P.J., Fulcher R.G., Rempel C.B. Anti-inflammatory effect of Inonotus obliquus, Polygala senega L., and Viburnum trilobum in a cell screening assay - J. Ethno-pharmacol. 2009, Sep 25, 125(3), 487-493.
78. Wang Q., Mu H., Zhang L., Dong D., Zhang W., Duan J. Characterization of two water-soluble lignin metabolites with antiproliferative activities from Inonotus obliquus - Int. J. Biol. Macromol. 2015, Mar., 74, 507-514.
79. Won D.P., Lee J.S., Kwon D.S., Lee K.E., Shin W.C., Hong E.K. Immunostimulating activity by polysaccharides isolated from fruiting body of Inonotus obliquus - Mol. Cells. 2011, Feb., 31(2), 165-173.
80. Xu H.Y., Sun J.E., Lu Z.M., Zhang X.M., Dou W.F., Xu Z.H. Beneficial effects of the ethanol extract from the dry matter of a culture broth of Inonotus obliquus in submerged culture on the antioxidant defence system and regeneration of pancreatic beta-cells in experimental diabetes in mice - Nat. Prod. Res. 2010, Apr., 24(6), 542-553.
81. Xu X., Li J., Hu Y. Polysaccharides from Inonotus obliquus sclerotia and cultured mycelia stimulate cytokine production of human peripheral blood mononuclear cells in vitro and their chemical characterization - Int. Immunopharmacol. 2014, Aug., 21(2), 269-278.
82. Yan G., Jin G., Li L., Qin X., Zheng C., Li G. [Protective effects and mechanism of Inonotus obliquus on asthmatic mice] - Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2011, Apr., 36(8), 1067-1070.
83. Yan Z.F., Yang Y., Tian F.H., Mao X.X., Li Y., Li C.T. Inhibitory and Acceleratory Effects of Inonotus obliquus on Tyrosinase Activity and Melanin Formation in B16 Melanoma Cells - Evid. Based Complement. Alternat. Med. 2014, 2014, 259836.
84. Ying Y.M., Zhang L.Y., Zhang X., Bai H.B., Liang D.E., Ma L.F., Shan W.G., Zhan Z.J. Terpenoids with alpha-glucosidase inhibitory activity from the submerged culture of Inonotus obliquus – Phytochemistry 2014, Dec., 108, 171-176.
85. Yoon T.J., Lee S.J., Kim E.Y., Cho E.H., Kang T.B., Yu K.W., Suh H.J. Inhibitory effect of chaga mushroom extract on compound 48/80induced anaphylactic shock and IgE production in mice - Int. Immunopharmacol. 2013, Apr., 15(4), 666-670.
86. Youn M.J., Kim J.K., Park S.Y., Kim Y., Park C., Kim E.S., Park K.I., So H.S., Park R. Potential anti-cancer properties of the water extract of Inonotus [corrected] obliquus by induction of apoptosis in melanoma B16F10 cells - J. Ethnopharmacol. 2009, Jan 21, 121(2), 221-228.
87. Yue Z., Xiuhong Z., Shuyan Y., Zhonghua Z. Effect of Inonotus Obliquu Polysaccharides on physical fatigue in mice - J. Tradit. Chin. Med. 2015, Aug., 35(4), 468-472.
88. Zhao F., Mai Q., Ma J., Xu M., Wang X., Cui T., Qiu F., Han G. Triterpenoids from Inonotus obliquus and their antitumor activities - Fitoterapia 2015, Mar., 101, 34-40.
89. Zhao F.Q., Yan L., Cui X.H., Lin S., Wang C., Zhang H., Kang X.Y., Ji B.S. [Triterpenoids from Inonotus obliquus protect mice against oxidative damage induced by CCl4] - Yao Xue Xue Bao. 2012, May, 47(5), 680-684.
90. Zhao L.W., Zhong X.H., Sun Y.M., Yang S.Y., Shen N., Zhang Y.Z., Yang N.J., Ren K., Lu S.J. [Prevention of Inonotus obliquus polysaccharides for high power microwave radiation induced testicular injury in rats: an experimental research] - Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2014, Jul., 34(7), 864-868.
91. Zhao L.W., Zhong X.H., Yang S.Y., Zhang Y.Z., Yang N.J. Inotodiol inhabits proliferation and induces apoptosis through modulating expression of cyclinE, p27, bcl-2, and bax in human cervical cancer HeLa cells - Asian. Pac. J. Cancer. Prev. 2014, 15(7), 3195-3199.
92. Zhong X.H., Ren K., Lu S.J., Yang S.Y., Sun D.Z. Progress of research on Inonotus obliquus - Chin. J. Integr. Med. 2009, Apr., 15(2), 156-160.
93. Шашкіна, М.Я. Чага, чоговит, чоголюкс у лікувальній та профілактичній практиці/М.Я. Шашкіна П.М. Шашкін, А.В. Сергєєв, Л.К. Горяйнова. - М: ВАТ «Холдинг «ЕДАС», 2008. - С. 64.
94. Рижова, Г. Л. Хімічні та фармакологічні властивості сухого екстракту чаги / Г. Л. Рижова, С. С. Кравцова, С. А. Матасова, Н. В. Грибель, В. Г. Пашинський, К. А. Дичко// Хіміко-фармацевтичний журнал. - 1997. - № 10. - С. 44-47.
95. Зюбр, Т. П. Розробка складу стоматологічних плівок з чаги екстрактом сухим для комплексного лікування червоного плоского лишаю ексудативно-гіпермічної форми / Т. П. Зюбр, Г. І. Аксьонова, І. А. Артем'єва, В. Д. Молоков // Розробка, дослідження та маркетинг нової фармацевтичної продукції. - 2005. - № 60. - С. 91.
96. N.A.Awadh AliabR.A.A.MothanaabA.LesnaucH.PilgrimaU.Lindequista. Antiviral activity of Inonotus hispidus
97. Бушманов А.Ю., Іванов А.А., Андріанова І.Є. та ін Протипроменеві властивості меланіну // Саратовський науково-медичний журнал. 2014. Т. 10. № 4. С. 828-832.
98. Dadachova E., Casadevall A. Oral administration of melanin for protection against radiation // United States Patent Application Publication Pub. No: US 2014/0037674 A1.
99. Котенко К.В., Бушманов А.Ю., Іванов А.А. та ін. Спосіб профілактики та лікування гострої променевої хвороби в експерименті. Заявка на патент № 2014119837/14 (031583)
100.Технологія безпечної аналгетичної терапії при подагричного артриту, С.В. Москвин*, Є.А Бєляєва**, Р.В. Купєєв, ДНЦ лазерної медицини, Москва **ФДБОУ ВО «Тульський державний університет», медичний інститут
101. Жеребін Ю.М., Бондаренко Н.А., Макан С.Ю. та ін. Фармакологічні властивості еномеланінових пігментів // Доповіді АН УРСР. 1984. № 3. Серія 5. С. 64-67.
102. Островський М.А., Донцов А.Є. Фізіологічні функції меланіну в організмі// Фізіологія людини. 1985. Т. 11. № 4. С. 670-678.103. 5
104. Алексєєва Т.М., Орещенко А.В., Кулікова А.В. та ін Вплив рослинного меланінового пігменту на кластогенні ефекти хімічних мутагенів у мишей // Експериментальна та клінічна фармакологія. 2001. № 6. С. 51-61.
105. Мосс І.Б. Радіація та спадковість: генетичні аспекти протирадіаційного захисту. Мінськ: Університетське вид-во, 1990.
106. El-Obeid A., Al-Harbi S., AL-Jomah N., Hassib A. Herbal melanin modulates tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha), interleukin 6 (IL-6) and vascular endothelial growth factor (VEGF) production // Phytomedicine: international journal of phytotherapy and phytopharmacology. 2006. May. Vol. 13 № 5. P. 324–333.
107. El-Obeid A., Hassib A., Pontén F., Westermark B. Effect of herbal melanin on IL-8: a possible role of Toll – like receptor 4 (TLR4) // Biochemical and Biophysical research communications. 2006. Jun. 16. Vol. 344. № 4). Р. 1200–1206.
108. Oberg F., Hassib A., Ahnfelt M. et. al. Herbal melanin activates TLR 4/NF-kappa B signaling pathway // Phytomedicine: international journal of phytotherapy and phytopharmacology. 2009. May. Vol. 16 № 5. P. 477–484.
109. Теплякова Т.В., Афоніна В.С., Балахнін С.М. та ін. Противірусний засіб на основі меланіну. Патент UA 2480227
110. Бурмасова М.А., Сисоєва М.А. ХІМІЧНИЙ СКЛАД І БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ БУТАНОЛЬНОЇ ФРАКЦІЇ, ВИДІЛЕНОЇ З МЕЛАНІНУ ВАЖКИ. Хімічно-фармацевтичний журнал. 2017.-N 4.-С.45-47. Бібл. 20 назв.
111. Киямова Г.І., Хабібрахманова В.Р., Сисоєва М.А. СКЛАД ГІДРОФОБНИХ РЕЧОВИН ВАЖИНИ, ВИНЯТІХ етилацетатом.
112. Dinda B, Debnath S, Banik R. Naturally Ocurring Iridoids and Secoiridoids. An Updated Review, Part 4. (англ.) (PDF) P. 803-832. Chemical & pharmaceutical bulletin. (July 2011).
113. Tundis R, Loizzo MR, Menichini F, Statti GA, Menichini F. Biological and farmacological activity of iridoids: recent developments. (Англ.) P. 399-420. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry (April 2008). Архівовано 4 жовтня 2012 року.
115. Борщівська М.І., Васильєва С.М. Розвиток уявлень про біохімію та фармакологію меланінових пігментів // Питання медичної хімії. - 1999. - Т. 45. - Вип. 1. - С. 13-24.
116. Жеребін Ю. А. (1984) Докл. АН УРСР. Серія Б. - No 3, 64-68.
117. Лях С.П., Рубан О.Л. (1968) У сб: Успіхи мікробіології, 5, 90-120.
118. Жданова Н.М., Мележик А.В., Шкільний О. Т., Синявська О.І. (1993) Мікробіологічний журнал. - 55, No1, 79-84.
119. Григорян Е.М., Мшпашов В.І. (1979) Онкогенез 10, No2. 137-144.
120. О.Ю. Кузнєцова, Вісник Казан. технол. ун-ту, 2013. - Т.16. - №11. - С. 207-210.
121. Бердишев Г.Д. Про захисну дію меланіну при опроміненні мишей // Радіобіологія. - 1964. - Вип. 4. - № 4. - С. 644-645.
122. Васін М.В. Засоби профілактики та лікування променевих уражень / М.В. Васін. - М: ВЦМК «Захист». – 2006. – 340 с
123. М.А. Сисоєва, Високодисперсні колоїдні системи та меланіни чаги: монографія. Вид-во КНІТУ, Казань, 2013. 228 с.
124. Изместьева О.С., Дубовик Б.В., Жаворонков Л.П. Експериментальна оцінка радіозахисної дії меланіну на соматичний розвиток при опроміненні в антенатальному періоді онтогенезу // Радіаційна біологія. Радіоекологія. 2007. Т. 47. № 6. С. 684-689.
125. Изместьева О.С., Дубовик Б.В., Жаворонков Л.П. Експериментальна оцінка нейроембріопротекторних властивостей меланіну при опроміненні в антенатальному періоді розвитку // Радіаційна біологія. Радіоекологія. 2007. Т. 47. № 6. С. 690-695.
126. Іванов А.А., Андріанова І.Є., Мальцев В.М. та ін Фармакологічні властивості фітомеланіну // Медицина екстремальних ситуацій. 2014. №4 (50). С. 66-72.
127. М. Я. Шашкіна, П. Н. Шашкін, Олексій Володимирович Сергєєв. Хімічні та медико-біологічні властивості чаги (огляд). ХіміяОпубліковано 2006 DOI: 10.30906 / 0023-1134-2006-40-10-37-44
128. М. А. Бурмасова, А. К. Мілюхіна, Г. Ш. Мубаракшина, А. А. Утебаєва, М. А. Сисоєва. ЗРОСТАННЯ ЛАКТОБАКТЕРІЙ НА СЕРЕДОВИЩІ З МЕЛАНІНАМИ ВАЖКИ
129. О. Ю. Кузнєцова. РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ КОСМЕЦЕВТИЧНИХ ЗАСОБІВ З БІОЛОГІЧНО АКТИВНИМИ КОМПОЗИЦІЯМИ ВАЖКИ. 1. АППЛІКАЦІЙНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ. МИЛА. СКРАБИ
130. К. Р. Саакян, К. Ф. Ващенко, Р. Є. Дармограй. Чага (чорний березовий гриб) FUNGUS BETULINUS. Анлітичний огляд.
131. В.В. Перелигін, Н.П. Денисова, М.Е. Баландайкін, Н.В. Бєлова, М.А. Бондарцева, І.В. Змитрович, Л.Г. Переведенцева, Г.П. Яковлєв. Роль російських дослідників у вивченні лікарської грибної сировини – чаги.

132. Э.А. Дёмина , И.И. Смоланка , В.М. Михайленко ВЛИЯНИЕ МЕЛАНИН-ГЛЮКАНОВОГО КОМПЛЕКСА НА РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КЛЕТОК БОЛЬНЫХ С ПРЕДОПУХОЛЕВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ГРУДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины, Киев Национальный институт рака, Киев)
133. О. Ф. Сенюк, Л. Ф. Горовой, Л. А. Паламар, Н. И. Круль ВЛИЯНИЕ МЕЛАНИН-ГЛЮКАНОВОГО КОМПЛЕКСА, ВЫДЕЛЕННОГО ИЗ ГРИБОВ ТРУТОВИКА, НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ САМОК МЫШЕЙ ЛИНИИ ICR (Институт проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины, Чернобыль и Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, Киев)
134. Д.А. Новиков, М.Н. Новик ВЛИЯНИЕ МЕЛАНИНОВЫХ ПИГМЕНТОВ НА СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДНК АРОМАТИЧЕСКИМИ АМИНАМИ (Белорусский государственный университет, г. Минск)
135. Т.О. Панасенко, К.С. Непорада ПРИМЕНЕНИЕ МЕЛАНИНА КАК СТРЕССПРОТЕКТОРА ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ЖИВОТНЫХ («Українська медична стоматологічна академія», Украина,г. Полтава)
136. Е.В. Переверзева, С.В. Шиманец, А.А. Антипенко , Ю.С. Гаркун, Л.Э. Рожнова, А. Авад , С.Г. Пашкевич , Т.С. Кандыбо, В.А. Переверзев, В.А. Кульчицкий КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОТРОПНОГО ДЕЙСТВИЯ ВОДНОГО ЭКСТРАКТА ТРУТОВОГО ГРИБА ЧАГИ (Белорусский государственный медицинский университет, Минск и Институт физиологии НАН Беларуси, Минск)
137. М. А. Сысоева, О. Ю. Кузнецова, В. С. Гамаюрова, П. П. Суханов, Г. К. Зиятдинова, Г. К. Будников СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И СВОЙСТВА ПОЛИФЕНОЛОВ ЧАГИ (УДК615.322:582.287.237)
138. Noura El-Ahmady El-Naggar & Sara M. El-Ewasy BIOPRODUCTION, CHARACTERIZATION, ANTICANCER AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF EXTRACELLULAR MELANIN PIGMENT PRODUCED BY NEWLY ISOLATED MICROBIAL CELL FACTORIES STREPTOMYCES GLAUCESCENS NEAE- Н (SCIENTIFIC REPORTS, Published: 14 February 2017)
139 О.К.Вороніна , Д.В. Голишкін , С.М. Береговий , Т.В.Берегова , Л.І.Остапченко ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ ПРЕПАРАТУ МЕЛАНІН ЗА ПОКАЗНИКАМИ БІОХІМІЧНИХ ТА МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН ПЕЧІНКИ У ЩУРІВ (ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ та ТОВ «Юрія Фарм», м. Київ, Україна)
140. Табурець О. В., Грінченко O. О., Дворщенко К. О., Верещака В. В., Остапченко Л. І. ВПЛИВ МЕЛАНІНУ НА ПРООКСИДАНТНО-ОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ЗА УМОВ РІЗАНОЇ РАНИ ШКІРИ ЩУРІВ (ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ УДК 616-001.4-085.33:615.03.032:612-092.9)
141. Т.В. Теплякова, Т.Н. Ильичева, Т.А. Косогова, Г.Г. Ананько ВЫСШИЕ ГРИБЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» , Кольцово Новосибирской обл., Россия)
142. А.А. Утебаева, М.А. Бурмасова, М.А. Сысоева, Е.В. Сысоева АКТИВАЦИЯ ПРОБИОТИКОВ АНТИОКСИДАНТАМИ (Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань, УДК 577.1:663.1:579.672)
143. КИЧИГИНА Т.Н., ГРУШИН В.Н., БЕЛИКОВА И.С., МЯДЕЛЕЦ О.Д. МЕЛАНОЦИТЫ: СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ, МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ, РОЛЬ В КОЖНОЙ ПАТОЛОГИИ (ВЕСТНИК ВГМУ, 2007, Том 6, №4 1 УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»; кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии)
144. А.М. Шариков, ГРИБ-ЧАГА INONOTUS OBLIQUUS PILAT: АНТИБИОТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МЕТАБОЛИТОВ (НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН Красноярск, 2010г)
145. Слободяник Н.М., Непорада К.С., ЗМІНА ПРОТЕЇНАЗНО-ІНГІБІТОРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ В УМОВАХ ГОСТРОГО СТРЕСУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТРЕСОСТІЙКОСТІ ЩУРІВ ТА ВВЕДЕННЯ МЕЛАНІНУ (“Українська медична стоматологічна академія”, Полтава, Україна)
146. А.И. Носов, М.А. Сысоева, В.А. Гревцев, Ф.Г. Халитов ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТ ХРОМОГЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ ТРУТОВИКОВ ПЛОСКОГО И ОКАЙМЛЕННОГО (УДК 636.085.16)
147. А. А. Сухомлин, К. С. Непорада, Т. В. Берегова, ВПЛИВ МЕЛАНІНУ НА АКТИВНІСТЬ NO-ЕРГІЧНОЇ СИСТЕМИ В ТКАНИНАХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ ЗА УМОВ ГІПЕРГАСТРИНЕМІЇ (ВДНЗ України “Українська медична стоматологічна академія”, м. Полтава, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, м. Київ, УДК [611.316-092.9:615.243]: 615.372)